Thuốc Me-too: Thuốc giả có tốt hơn không?

Sự khác biệt so với bản gốc Hiệu quả của việc chuẩn bị tôi cũng có thể giống, tương tự hoặc thậm chí tốt hơn so với bản gốc. Ví dụ, một loại thuốc tương tự có thể tác dụng nhanh hơn, lâu hơn hoặc có tác dụng phụ khác với chất ban đầu. Ngoài ra, đôi khi bệnh nhân phản ứng tốt hơn với thuốc này hơn thuốc kia. Tôi cũng vậy … Thuốc Me-too: Thuốc giả có tốt hơn không?