Brasheranotide

Sản phẩm Bremelanotide đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ vào năm 2019 dưới dạng dung dịch tiêm trong bút tiêm tự động (Vyleesi). Cấu trúc và tính chất Bremelanotide (C50H68N14O10, Mr = 1025.2 g / mol) là một chất tương tự peptit mạch vòng tổng hợp của hormone kích thích tế bào hắc tố α (α-MSH) được sản xuất trong adenohypophysis. Bremelanotide bao gồm bảy axit amin (heptapeptide) và là một chất chuyển hóa có hoạt tính… Brasheranotide

Afamelanotide

Sản phẩm Afamelanotide được sử dụng như một chất cấy ghép (Scenesse, Clinuvel). Nó đã có tình trạng ma túy mồ côi ở nhiều quốc gia từ năm 2008. Nó vẫn chưa được đăng ký với Swissmedic và không được chấp thuận như một loại thuốc. Tại Hoa Kỳ, thuốc đã được phê duyệt vào năm 2019. Cấu trúc và đặc tính Afamelanotide là một chất tương tự của hormone kích thích tế bào hắc tố α… Afamelanotide