Metformin: Tác dụng, Lĩnh vực ứng dụng, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của metformin Metformin là một loại thuốc hạ đường huyết. Tác dụng chính xác của nó, cũng như tác dụng phụ của metformin, là do nhiều tác dụng khác nhau mà thuốc tác động lên cơ thể: Sau bữa ăn giàu carbohydrate, tuyến tụy tiết ra hormone insulin để giữ mức đường huyết ở mức bình thường. Lượng đường chứa… Metformin: Tác dụng, Lĩnh vực ứng dụng, Tác dụng phụ