Erenumab

Sản phẩm Erenumab đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia, ở Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 2018 như một giải pháp để tiêm trong bút tiêm và ống tiêm đã nạp sẵn (Aimovig, Novartis / Amgen). Cấu trúc và đặc tính Erenumab là một kháng thể đơn dòng IgG2 của người chống lại thụ thể CGRP. Nó có trọng lượng phân tử là… Erenumab

Risankizumab

Sản phẩm Risankizumab đã được phê duyệt ở Hoa Kỳ và ở nhiều quốc gia vào năm 2019 dưới dạng dung dịch tiêm (Skyrizi). Cấu trúc và đặc tính Risankizumab là một kháng thể đơn dòng IgG1 được nhân tính hóa được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Tác dụng Risankizumab (ATC L04AC) có đặc tính ức chế miễn dịch và chống viêm chọn lọc. Kháng thể liên kết với tiểu đơn vị p19 của interleukin-23 ở người (IL-23),… Risankizumab

rituximab

Sản phẩm Rituximab có bán trên thị trường dưới dạng cô đặc để pha chế dung dịch tiêm truyền và dung dịch tiêm dưới da (MabThera, MabThera tiêm dưới da). Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia và ở Hoa Kỳ từ năm 1997 và ở EU từ năm 1998. Biosimilars có sẵn ở một số quốc gia, bao gồm nhiều quốc gia (2018, Rixathon,… rituximab

Obiltoxaximab

Sản phẩm Obiltoxaximab đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ vào năm 2016 dưới dạng sản phẩm tiêm truyền (Anthim). Nó vẫn chưa được đăng ký ở nhiều quốc gia. Obiltoxaximab được phát triển với sự tài trợ của các tổ chức quốc gia và được thiết kế chủ yếu để điều trị các nạn nhân của một cuộc tấn công khủng bố bằng bào tử bệnh than (Dự trữ Quốc gia Chiến lược). Cấu trúc và đặc tính Obiltoxaximab… Obiltoxaximab

Obinutuzumab

Sản phẩm Obinutuzumab có bán trên thị trường dưới dạng chất cô đặc để pha chế dung dịch tiêm truyền (Gazyvaro). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2014. Cấu trúc và đặc tính Obinutuzumab là một kháng thể tái tổ hợp, đơn dòng và được nhân tính hóa loại II chống lại CD20 của isotype IgG1. Nó có trọng lượng phân tử xấp xỉ 150 kDa. Obinutuzumab là… Obinutuzumab

ocrelizumab

Sản phẩm Ocrelizumab đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia và ở Hoa Kỳ vào năm 2017 và ở EU vào năm 2018 dưới dạng một chất cô đặc tiêm truyền (Ocrevus). Cấu trúc và đặc tính Ocrelizumab là một kháng thể đơn dòng IgG1 được nhân tính hóa với khối lượng phân tử 145 kDa. Nó được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Ocrelizumab là tác nhân kế thừa rituximab… ocrelizumab

Satralizumab

Sản phẩm Satralizumab đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào năm 2020 dưới dạng dung dịch tiêm (Enspryng). Cấu trúc và đặc tính Satralizumab là một kháng thể đơn dòng IgG2 được nhân tính hóa được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Tác dụng Satralizumab (ATC L04AC19) có đặc tính chống viêm và ức chế miễn dịch. Các tác động là do liên kết với thụ thể IL-6 ở người hòa tan và liên kết với màng (IL-6R), ngăn chặn tín hiệu… Satralizumab

Ofatumumab

Sản phẩm Ofatumumab đã được phê duyệt vào năm 2009 như một chất cô đặc để điều chế dung dịch tiêm truyền điều trị bệnh bạch cầu (Arzerra). Vào năm 2020, một giải pháp tiêm đã được chấp thuận ở Hoa Kỳ để điều trị MS (Kesimpta). Cấu trúc và tính chất Ofatumumab là kháng thể đơn dòng IgG1 của người được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Nó có khối lượng phân tử… Ofatumumab

Olaratumab

Sản phẩm Olaratumab đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ và EU vào năm 2016 và ở nhiều quốc gia vào năm 2017 như một chất cô đặc để pha chế dung dịch tiêm truyền (Lartruvo). Cấu trúc và đặc tính Olaratumab là một kháng thể đơn dòng IgG1 của người liên kết với PDGFRα. Nó được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học và có trọng lượng phân tử là… Olaratumab

Eculizumab

Sản phẩm Eculizumab có bán trên thị trường dưới dạng chất cô đặc để pha chế dung dịch tiêm truyền (Soliris). Nó đã được phê duyệt ở nhiều quốc gia vào tháng 2010 năm XNUMX. Cấu trúc và Tính chất Eculizumab là một kháng thể đơn dòng được sản xuất bằng công nghệ DNA tái tổ hợp trong các dòng tế bào NSO. Nó bao gồm hai chuỗi axit amin nặng và hai chuỗi nhẹ… Eculizumab

Trastuzumab

Sản phẩm Trastuzumab có bán trên thị trường dưới dạng chất đông khô để chuẩn bị cô đặc tiêm truyền (Herceptin, biosimilars). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 1999 (Mỹ: 1998, EU: 2000). Năm 2016, một giải pháp bổ sung tiêm dưới da cho liệu pháp điều trị ung thư vú đã được ra mắt ở nhiều quốc gia (Herceptin tiêm dưới da). Nó đã có sẵn sớm hơn ở các quốc gia khác. … Trastuzumab

Elotuzumab

Sản phẩm Elotuzumab đã được phê duyệt tại Hoa Kỳ vào năm 2015 và ở EU và Thụy Sĩ vào năm 2016 dưới dạng bột để pha chế dung dịch tiêm truyền (Empliciti). Cấu trúc và đặc tính Elotuzumab là kháng thể đơn dòng IgG1 được nhân tính hóa với trọng lượng phân tử là 148.1 kDa. Nó được sản xuất bằng phương pháp công nghệ sinh học. Hiệu ứng Elotuzumab (ATC… Elotuzumab