Tác dụng Adalimumab và tác dụng phụ

Sản phẩm Adalimumab có bán trên thị trường dưới dạng dung dịch tiêm (Humira). Nó đã được chấp thuận ở Hoa Kỳ vào năm 2002 và ở nhiều quốc gia và EU vào năm 2003. Biosimilars có sẵn ở nhiều quốc gia. Cấu trúc và đặc tính Adalimumab là một kháng thể đơn dòng IgG1 của người chống lại TNF-alpha. Nó bao gồm 1330 axit amin và… Tác dụng Adalimumab và tác dụng phụ