Mupirocin: Tác dụng, Ứng dụng và Tác dụng phụ

Tác dụng Mupirocin ức chế sự phát triển (tác dụng kìm khuẩn) của tụ cầu và liên cầu. Ở nồng độ cao hơn nó có tác dụng diệt khuẩn (diệt khuẩn). Nó cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng vi trùng MRSA. Mupirocin cản trở quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn (hình thành chuỗi protein) bằng cách ngăn chặn các axit amin riêng lẻ liên kết với nhau. Cơ chế hoạt động đặc biệt này đảm bảo rằng… Mupirocin: Tác dụng, Ứng dụng và Tác dụng phụ