Đơn thuốc ma túy: Thông tin và hơn thế nữa

Đơn thuốc BtM cho các loại thuốc được giám sát chặt chẽ Đức Ngoài đơn thuốc bảo hiểm y tế thông thường và đơn thuốc tư nhân, bác sĩ cũng có thể cấp đơn thuốc gây nghiện - hay gọi tắt là đơn thuốc BtM. Nó được thiết kế để kê toa cái gọi là ma túy. Đây chủ yếu là những loại thuốc gây nghiện hoặc có thể bị lạm dụng. Chúng thường hoạt động… Đơn thuốc ma túy: Thông tin và hơn thế nữa