Ofloxacin: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Ofloxacin hoạt động như thế nào Ofloxacin ức chế hai enzyme quan trọng của vi khuẩn: topoisomerase II (DNA gyrase) và topoisomerase IV. Vật liệu di truyền của vi khuẩn, DNA, là một phân tử hình thang dây được cuộn và xoắn chặt trong nhân tế bào vì lý do không gian. Để có thể đọc được thông tin di truyền, sự xoắn của… Ofloxacin: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ