Omeprazole: Tác dụng, công dụng, tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của omeprazole Omeprazole là một loại thuốc thuộc nhóm thuốc ức chế bơm proton (PPI) và – giống như các đại diện khác của nhóm hoạt chất này – có thể làm tăng giá trị pH của dạ dày (tức là làm cho dạ dày bớt axit): Sau khi uống qua đường miệng (uống), omeprazole được hấp thu từ ruột non thành… Omeprazole: Tác dụng, công dụng, tác dụng phụ