Phenylalanine: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của phenylalanine Để cơ thể hoạt động, nó cần protein. Ví dụ, chúng xây dựng cơ bắp nhưng cũng được tìm thấy trong mọi tế bào của cơ thể, nơi chúng vận chuyển các chất, điều chỉnh các phản ứng hóa học và hình thành các vị trí gắn kết (thụ thể) cho một số lượng lớn các chất truyền tin. Các khối xây dựng của protein được gọi là… Phenylalanine: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ