Phenylbutazone: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của phenylbutazone Phenylbutazone ức chế sự hình thành prostaglandin. Những hormone mô này có liên quan đáng kể đến sự phát triển của các phản ứng đau, sốt và viêm. Thành phần hoạt chất ngăn chặn các enzyme cần thiết cho quá trình tổng hợp tuyến tiền liệt (cyclooxygenase hoặc viết tắt là COX). Bằng cách này, phenylbutazone có tác dụng giảm đau (giảm đau), hạ sốt (hạ sốt) và chống viêm (hạ viêm). … Phenylbutazone: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ