Regaine cho phụ nữ

Đây là thành phần hoạt chất trong Regaine Women Regaine Women chứa thành phần hoạt chất minoxidil và có sẵn ở dạng dung dịch 2%. Minoxidil làm giãn các mạch máu nhỏ và cải thiện việc cung cấp máu và chất dinh dưỡng cho các tế bào hình thành tóc (nang tóc). Khi sử dụng thường xuyên, Regaine Women có thể kích hoạt các nang tóc,… Regaine cho phụ nữ