Rizatriptan: Tác dụng và tác dụng phụ

Rizatriptan là gì và nó hoạt động như thế nào? Rizatriptan được gọi là chất chủ vận thụ thể serotonin: thành phần hoạt chất liên kết với các vị trí gắn kết của chất truyền tin serotonin (thụ thể 5-HT1) của cơ thể trên mạch máu và tế bào thần kinh trong não. Kết quả là, các mạch máu rất có thể bị giãn ra khi bị đau nửa đầu… Rizatriptan: Tác dụng và tác dụng phụ