Vidprevtyn: Tác dụng, Dung sai, Cách sử dụng

Vidprevtyn là loại vắc xin gì? Vidprevtyn là một ứng cử viên vắc xin chống lại virus Corona. Nó được phát triển với sự hợp tác giữa nhà sản xuất Sanofi Pasteur của Pháp và công ty GlaxoSmithKline (GSK) của Anh. Vidprevtyn có thể hoàn thiện danh mục các lựa chọn vắc xin hiện có để bảo vệ chống lại vi rút Corona trong tương lai gần. Vidprevtyn thuộc về … Vidprevtyn: Tác dụng, Dung sai, Cách sử dụng