Simvastatin: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ

Simvastatin hoạt động như thế nào Simvastatin là một loại thuốc hạ lipid máu thuộc nhóm statin (còn được gọi là chất ức chế HMG-CoA reductase). Nó chủ yếu hoạt động bằng cách ức chế enzyme HMG-CoA reductase, cần thiết trong gan để hình thành cholesterol. Cơ thể cần cholesterol, cùng với những thứ khác, để vận chuyển chất béo trong máu. Cơ thể sản sinh… Simvastatin: Tác dụng, Ứng dụng, Tác dụng phụ