Symbioflor tăng cường hệ thống miễn dịch

Hoạt chất này có trong Symbioflor. Hoạt chất có trong thuốc là vi khuẩn của chính cơ thể, cũng tồn tại trong ruột. Tùy thuộc vào sản phẩm, chúng là Enterococcus faecalis (Symbioflor 1) hoặc Escherichia coli (Symbioflor 2). Việc sử dụng vi khuẩn sống hoặc chết nhằm mục đích kích thích hệ thống miễn dịch và nhằm mục đích… Symbioflor tăng cường hệ thống miễn dịch