Tolperisone: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ

Cách thức hoạt động của tolperisone Tolperisone hoạt động ở các vị trí khác nhau trong cơ thể, mặc dù cơ chế hoạt động của nó vẫn chưa được biết chi tiết. Thành phần hoạt chất có cấu trúc hóa học tương tự như lidocain và các thuốc gây tê cục bộ khác. Vì vậy, nó được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến việc dẫn truyền các kích thích trong hệ thần kinh, nhất là… Tolperisone: Tác dụng, Công dụng, Tác dụng phụ