Aglepristone

Sản phẩm Aglepristone có bán trên thị trường dưới dạng dung dịch để tiêm như một loại thuốc thú y (alizine). Nó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia từ năm 2004. Cấu trúc và tính chất Aglepristone (C29H37NO2, Mr = 431.6 g / mol) là một steroid tổng hợp. Nó có cấu trúc tương tự như mifepristone (Mifegyne, RU 486). Tác dụng Aglepristone (ATCvet QG03XB90) có tác dụng antigestagagenic và antiglucocorticoid… Aglepristone