Vitasprint B12 để tăng hiệu suất

Hoạt chất này có trong Vitasprint Tác dụng của Vitasprint B12 dựa trên ba thành phần: DL-phosphonoserine, glutamine và vitamin B12. Liều lượng của ba thành phần này được kết hợp hiệu quả với nhau. Các thành phần khác của Vitasprint bao gồm dung dịch sorbitol, natri methyl 4-hydroxybenzoate, D-mannitol, natri hydroxit và nước tinh khiết. Vitasprint được sử dụng khi nào? Ở những người khỏe mạnh,… Vitasprint B12 để tăng hiệu suất