Hồi sức bằng miệng: Cách thức hoạt động

Tổng quan ngắn gọn Hồi sức bằng miệng là gì? Một biện pháp sơ cứu nhằm thông khí cho người không còn thở hoặc bản thân họ không thở được. Quy trình: Hơi duỗi đầu người đó ra một chút. Bịt mũi và thổi hơi thở ra của mình vào miệng bệnh nhân hơi hé mở. Trong trường hợp nào? Trong trường hợp ngừng hô hấp và tim mạch… Hồi sức bằng miệng: Cách thức hoạt động