Nén họng cho đau họng

Nén cổ họng là gì? Chườm gạc trị đau họng là một phương pháp chữa trị cổ điển tại nhà cho những cơn đau họng và khàn giọng. Có sự khác biệt giữa chườm lạnh và chườm ấm cũng như chườm ẩm và chườm khô. Nguyên tắc áp dụng giống nhau đối với mỗi lần chườm họng: Một miếng vải (ấm hoặc lạnh, ẩm… Nén họng cho đau họng