Tai mũi họng (ENT)

Thuốc tai mũi họng (ENT) điều trị các bệnh về tai, mũi, khoang miệng, họng và đường hô hấp cũng như đường hô hấp trên, dưới và thực quản. Các rối loạn sức khỏe và các bệnh thuộc phạm vi của khoa tai mũi họng, ví dụ như Viêm amiđan (đau thắt ngực) quai bị Viêm thanh quản (viêm thanh quản) Viêm nắp thanh quản (viêm… Tai mũi họng (ENT)