Hồ sơ bệnh án cho phòng khám

Phiếu nhập viện, phát hiện ban đầu, giấy chứng nhận tiêm chủng – bệnh nhân không nên quên các giấy tờ y tế quan trọng khi lên kế hoạch nằm viện. Bạn có thể đọc về những gì được yêu cầu ở đây! Mang theo các tài liệu sau đây khi đến bệnh viện, nếu bạn có: Hóa đơn nhập viện từ bác sĩ đa khoa hoặc chụp X-quang chuyên khoa, cộng hưởng từ hoặc chụp cắt lớp vi tính Kiểm tra … Hồ sơ bệnh án cho phòng khám