Phẫu thuật mạch máu

Ví dụ, bác sĩ phẫu thuật mạch máu điều trị cho những bệnh nhân bị đau cách hồi (PAD, chân của người hút thuốc), dị tật mạch máu (ví dụ như phình động mạch chủ) hoặc giãn tĩnh mạch. Ví dụ, nếu một mạch máu bị thu hẹp, nó thường có thể được mở lại bằng phẫu thuật. Nếu điều này là không thể, thì một “bắc cầu nối” có thể giúp ích, một bắc cầu mạch máu (ví dụ như trên tim). Và mạch máu giả có thể… Phẫu thuật mạch máu