Medulla Oblongata: Cấu trúc và chức năng

Hành tủy là gì? Hành tủy (myelencephalon, afterbrain) là vùng thấp nhất và tận cùng của não. Sau khi chuyển từ tủy sống, nó dày lên thành hình củ hành và kết thúc ở cầu. Myelencephalon chứa các nhân dây thần kinh sọ và do đó là nguồn gốc của các dây thần kinh sọ từ VII đến XII, xuất hiện… Medulla Oblongata: Cấu trúc và chức năng