Tiêu hóa: Nó hoạt động như thế nào!

Quá trình tiêu hóa diễn ra như thế nào? Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay sau khi thức ăn rắn hoặc lỏng được đưa vào miệng và kết thúc bằng việc bài tiết các chất cặn khó tiêu của bã thức ăn (phân, phân). Thời gian tiêu hóa trung bình là 33 đến 43 giờ, tùy thuộc vào loại thực phẩm. Tiêu hóa ở miệng Giai đoạn đầu tiên của… Tiêu hóa: Nó hoạt động như thế nào!