Các tuyến nội tiết tố: Cấu trúc và chức năng

Các tuyến nội tiết là gì? Các tuyến nội tiết ở người là nơi sản xuất các hormone quan trọng. Chúng không có ống bài tiết mà tiết ra chất tiết (hormone) trực tiếp vào máu. Vì vậy tuyến nội tiết còn được gọi là tuyến nội tiết. Đối tác của chúng là các tuyến ngoại tiết, tiết ra chất tiết của chúng thông qua các ống bài tiết vào bên trong… Các tuyến nội tiết tố: Cấu trúc và chức năng