Chức năng của phụ lục

Mở đầu Ruột thừa là đoạn đầu của đại tràng, bắt đầu mù ở vùng bụng dưới bên phải. Ruột thừa ở người khá ngắn và chỉ khoảng 10 cm. Ở phía bên của nó, ruột non và ruột già được kết nối với nhau. Phần đuôi mù kết hợp thành một phần mở rộng hình đuôi hẹp, được gọi là phần phụ. Cái này … Chức năng của phụ lục

Tại sao ngày nay chúng ta vẫn có phụ lục? | Chức năng của phụ lục

Tại sao ngày nay chúng ta vẫn có phụ lục? Như đã giải thích ở phần trước, ruột thừa là tàn tích của quá trình tiến hóa và hầu như không có bất kỳ chức năng nào đối với con người ngày nay. Do thói quen ăn uống của mình, con người không phụ thuộc vào khả năng tiêu hóa của thức ăn thực vật giàu chất xơ và họ có thể xoay sở mà không cần sự đóng góp của… Tại sao ngày nay chúng ta vẫn có phụ lục? | Chức năng của phụ lục