Cơ bụng xiên bên trong

Từ đồng nghĩa tiếng Latinh: M. xiên chéo trong (M. Obdominis) Tổng quan về cơ bụng Về tổng quan về hệ cơ Cơ bụng xiên trong (Musculus xiên internus abdominis) là hình ba cạnh, xấp xỉ. Cơ bụng dày 1 cm nằm ngay dưới cơ bụng xiên ngoài. Nó là cơ nhỏ nhất trong ba cơ bụng bên. Đính kèm: Ngày 9 - 12… Cơ bụng xiên bên trong

Xiên cơ bụng ngoài

Từ đồng nghĩa Latinh: M. xiên ngoài (M. Obdominis) Cơ bụng xiên ngoài Giới thiệu Cơ bụng xiên ngoài (Musculus xiên ngoài (Musculus xiên externus abdominis) là một hình tứ giác, bản dày khoảng 0.7 cm. Nó là cơ lớn nhất trong tất cả các cơ bụng và là cơ bề ngoài nhất. Việc tập luyện nhóm cơ này không chỉ có ý nghĩa đối với… Xiên cơ bụng ngoài