Cơ cổ và cơ thân

Cơ cổ Ở phía trước cổ, hai nhóm cơ bám vào xương móng ở trên và dưới, nhờ đó ổn định nó. Mặc dù có tên như vậy nhưng chiếc xương nhỏ này không thuộc về hộp sọ mà thuộc về bộ xương thân và đóng vai trò là điểm gắn kết cho các cơ khác nhau của lưỡi, cổ và … Cơ cổ và cơ thân