Tuần hoàn phổi: Cấu trúc và chức năng

Tuần hoàn phổi hoạt động như thế nào Tuần hoàn phổi, cùng với vòng tuần hoàn lớn hoặc vòng tuần hoàn hệ thống, tạo thành hệ tuần hoàn của con người. Nó bắt đầu ở tim phải: máu, ít oxy và chứa nhiều carbon dioxide, từ cơ thể được bơm qua tâm nhĩ phải và tâm thất phải vào thân… Tuần hoàn phổi: Cấu trúc và chức năng