Võng mạc mắt (Retina)

Võng mạc của mắt là gì? Võng mạc là mô thần kinh và là lớp trong cùng của ba lớp thành của nhãn cầu. Nó kéo dài từ rìa đồng tử đến điểm thoát ra của dây thần kinh thị giác. Nhiệm vụ của nó là nhận biết ánh sáng: võng mạc ghi lại các xung ánh sáng quang học đi vào… Võng mạc mắt (Retina)