Xương Sphenoid (Os sphenoidale): Giải phẫu & Chức năng

Xương bướm là gì? Xương bướm (os sphenoidale) là xương trung tâm của hộp sọ, có hình dáng gần giống một con ong bắp cày đang bay với đôi cánh dang rộng và hai chân cụp xuống: Nó bao gồm thân xương bướm (corpus), hai cánh bướm lớn (alae Majores), hai cánh nhỏ. cánh hình bướm (alae Minores) và các hình chiếu giống cánh hướng xuống dưới… Xương Sphenoid (Os sphenoidale): Giải phẫu & Chức năng