Túi tinh: Cấu trúc và chức năng

Túi tinh là gì? Túi tinh (vesicula seminalis) là một tuyến kết hợp bên cạnh tuyến tiền liệt. Nó tạo ra một chất tiết có tính kiềm và có chứa hàm lượng fructose cao được thêm vào khi xuất tinh. Tỷ lệ bài tiết này góp phần vào việc xuất tinh thay đổi từ 60 đến 70%. Làm thế nào chất tiết đi vào xuất tinh? … Túi tinh: Cấu trúc và chức năng