Khớp vai: Chức năng, Giải phẫu và Rối loạn

Khớp vai là gì? Khớp vai (articulatio humeri, khớp vai) tạo thành vai cùng với các khớp vai, xương đòn, xương bả vai, cơ, gân, dây chằng và bao hoạt dịch. Đó là điểm nối của cánh tay trên (xương cánh tay) và xương bả vai. Nói một cách chính xác, đầu xương cánh tay và ổ lõm thon dài của xương bả vai … Khớp vai: Chức năng, Giải phẫu và Rối loạn