Hàm trên (Maxilla): Giải phẫu & Chức năng

Hàm trên là gì? Hàm trên, bao gồm hai xương, là một phần của hộp sọ mặt. Nó bao gồm một cơ thể chắc nịch (corpus maxillae) với bốn bề mặt (mặt trước, cơ dưới thái dương, quỹ đạo và mũi) và bốn mỏm xương (processus frontalis, zygomaticus, alveolaris và palatinus) kéo dài từ cơ thể này. Thân hàm trên chứa cặp … Hàm trên (Maxilla): Giải phẫu & Chức năng