Cột sống ngực: Cấu trúc và chức năng

Cột sống ngực là gì? Cột sống ngực là phần cột sống nằm giữa cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Nó bắt đầu sau đốt sống cổ thứ bảy với đốt sống đầu tiên trong tổng số mười hai đốt sống ngực (đốt sống ngực, Th1). Ở vùng dưới, cột sống thắt lưng đi sau ngực 12… Cột sống ngực: Cấu trúc và chức năng