Niệu đạo: Cấu trúc và chức năng

Niệu đạo là gì? Thông qua niệu đạo, nước tiểu do thận sản xuất và được thu thập trong bàng quang sẽ được thải ra bên ngoài. Niệu đạo nam và nữ có sự khác biệt. Niệu đạo - nữ: Niệu đạo nữ dài từ XNUMX đến XNUMX cm và có mặt cắt ngang hình ngôi sao do các nếp gấp tạo ra. Nó bắt đầu ở phần dưới… Niệu đạo: Cấu trúc và chức năng