Sán dây

Định nghĩa Giun dây (cestodes) thuộc bộ Giun dẹp (Plathelminthes). Có hơn 3000 loài khác nhau. Tất cả các loại sán dây sống ký sinh trong ruột của vật chủ cuối cùng của chúng. Chúng không có đường tiêu hóa (endoparasites). Cấu trúc bao gồm đầu (Scolex) và các chi (proglottids). Ngoài ra, sán dây là loài lưỡng tính và có thể… Sán dây

Thời lượng | Sán dây

Thời gian Thời gian từ khi hấp thu trứng sán dây đến khi phát bệnh (thời kỳ ủ bệnh) phụ thuộc vào vòng đời của sán dây. Phải mất vài tuần đến vài tháng để một con giun phát triển và sinh sản đầy đủ. Sán dây bò và lợn có thể sống đến 20 năm. Có nguy cơ qua đường phân-miệng của… Thời lượng | Sán dây