Các triệu chứng suy tuyến tụy

Từ đồng nghĩa Suy yếu chức năng tuyến tụy, giảm chức năng tuyến tụy, không đủ khả năng sản xuất của tuyến tụy, suy tuyến tụy Từ đồng nghĩa với nghĩa rộng hơn là sụt cân, buồn nôn, nôn mửa, chán ăn, khó tiêu, tiêu chảy, phân béo, đầy hơi, tiểu đường Định nghĩa chung Suy nhược chức năng (thiếu hụt) thường được định nghĩa là sự không có khả năng của một cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ. Các … Các triệu chứng suy tuyến tụy

Các triệu chứng của thiểu năng ngoại tiết | Các triệu chứng suy tuyến tụy

Các triệu chứng của suy tuyến ngoại tiết Trong suy tuyến tụy ngoại tiết, các triệu chứng liên quan đến tiêu hóa là trọng tâm chính. Ở trạng thái khỏe mạnh, tuyến tụy sản xuất HCO3 (bicarbonate) để đệm axit dạ dày còn lại được vận chuyển xa hơn, cũng như các chất xúc tác sinh học khác nhau (enzym) phân hủy (tiêu hóa) thức ăn được hấp thụ thành các thành phần của nó và do đó cho phép ruột… Các triệu chứng của thiểu năng ngoại tiết | Các triệu chứng suy tuyến tụy