Liệu pháp điều trị ung thư bàng quang

Việc điều trị các khối u bàng quang phụ thuộc vào các giai đoạn riêng lẻ. Các khối u không phát triển xâm lấn cơ sẽ được cắt bỏ qua đường mổ. Khối u được nối lại qua niệu đạo với sự trợ giúp của một vòng dây điện và đẩy ra khỏi bàng quang. Việc cắt bỏ phải được thực hiện sâu vào các lớp bàng quang để loại bỏ hoàn toàn… Liệu pháp điều trị ung thư bàng quang