ACTH: Giá trị phòng thí nghiệm của bạn có ý nghĩa gì

ACTH là gì? ACTH được sản xuất ở tuyến yên và được giải phóng vào máu. Hormon kích thích các tế bào ở tuyến thượng thận sản xuất glucocorticosteroid (cortisone). Các hormone từ vùng dưới đồi và tuyến thượng thận điều chỉnh mức độ tập trung ACTH. Nó cũng dao động trong ngày: buổi sáng có rất nhiều ACTH… ACTH: Giá trị phòng thí nghiệm của bạn có ý nghĩa gì