Aldosterone: Giá trị xét nghiệm của bạn có ý nghĩa gì

Aldosterone là gì? Aldosterone là một loại hormone được sản xuất ở vỏ thượng thận và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và cân bằng nước. Vì nó ngày càng được giải phóng vào máu khi thiếu chất lỏng nên đôi khi nó còn được gọi là “hormone khát”. Trong một loại hormone phức tạp… Aldosterone: Giá trị xét nghiệm của bạn có ý nghĩa gì