Nhóm máu: Hệ ABO, Tần số, Ý nghĩa

Nhóm máu là gì? Bề mặt của hồng cầu (hồng cầu) bao gồm nhiều cấu trúc khác nhau như protein và hợp chất lipid. Chúng được gọi là kháng nguyên nhóm máu. Mỗi người có một loại kháng nguyên nhất định và do đó có một nhóm máu nhất định. Hệ thống nhóm máu quan trọng nhất là hệ thống AB0 và Rhesus. TRONG … Nhóm máu: Hệ ABO, Tần số, Ý nghĩa