Dấu hiệu khối u CA 15-3: Giá trị xét nghiệm có ý nghĩa gì

Chính xác thì CA 15-3 là gì? CA 15-3 được gọi là glycoprotein, tức là nó bao gồm các thành phần đường và protein. Nó được hình thành trong các tế bào niêm mạc, sau đó giải phóng nó vào máu. Chỉ một lượng nhỏ glycoprotein được tìm thấy trong huyết thanh của bệnh nhân khỏe mạnh. Giá trị bình thường CA 15-3 Ở người khỏe mạnh, … Dấu hiệu khối u CA 15-3: Giá trị xét nghiệm có ý nghĩa gì