CRP: Giá trị xét nghiệm của bạn tiết lộ điều gì

CRP là gì? CRP viết tắt là viết tắt của protein phản ứng C. Protein này thuộc về cái gọi là protein giai đoạn cấp tính của hệ thống miễn dịch. Đây là tên được đặt cho các protein ngày càng được giải phóng vào máu trong trường hợp cơ thể bị viêm cấp tính và hỗ trợ hệ thống miễn dịch theo nhiều cách khác nhau. CRP … CRP: Giá trị xét nghiệm của bạn tiết lộ điều gì