Thiếu hụt Dopamine: Triệu chứng, Nguyên nhân, Điều trị

Thiếu Dopamine: triệu chứng Dopamine là một trong những chất dẫn truyền quan trọng nhất trong não. Nó được hình thành trong cái gọi là tế bào thần kinh dopaminergic (tế bào thần kinh) từ axit amin tyrosine và đảm bảo kiểm soát các chuyển động có mục tiêu. Nếu các xung động vận động không được truyền đi hoặc chỉ được truyền rất chậm do thiếu hụt dopamine, thì những điều sau đây… Thiếu hụt Dopamine: Triệu chứng, Nguyên nhân, Điều trị