Lắng máu (Tốc độ lắng đọng hồng cầu, ESR)

Tốc độ máu lắng là bao nhiêu? Tốc độ lắng của hồng cầu (tốc độ lắng của tế bào máu) cho biết các tế bào hồng cầu trong mẫu máu không đông máu chìm nhanh như thế nào. Nó bị ảnh hưởng bởi số lượng, hình dạng và độ biến dạng của hồng cầu. Tốc độ máu lắng được xác định khi nào? Tốc độ lắng của hồng cầu được sử dụng như… Lắng máu (Tốc độ lắng đọng hồng cầu, ESR)