GPT tăng cao: giá trị phòng thí nghiệm của bạn có ý nghĩa gì

Khi nào giá trị GPT tăng lên? Nếu xét nghiệm máu cho thấy nồng độ enzyme glutamate pyruvate transaminase (GPT) tăng cao thì điều này thường là do tế bào gan bị phá hủy: Enzyme được tìm thấy ở nồng độ cao trong tế bào gan và được giải phóng vào máu khi tế bào bị tổn thương. Bệnh đường mật cũng có thể là… GPT tăng cao: giá trị phòng thí nghiệm của bạn có ý nghĩa gì