Giảm bạch cầu: Kết quả xét nghiệm máu có ý nghĩa gì

Quá ít bạch cầu: Nguyên nhân Số lượng bạch cầu thấp xảy ra khi số lượng bạch cầu được sử dụng hết với số lượng lớn và/hoặc không đủ tế bào mới được tái tạo trong tủy xương. Bởi vì cơ thể có một lượng bạch cầu dự trữ nên tình trạng giảm bạch cầu không biểu hiện rõ rệt với các triệu chứng cho đến khoảng một tuần sau đó. Có thể có một số… Giảm bạch cầu: Kết quả xét nghiệm máu có ý nghĩa gì